Klimakteriesymtom

Effekten av Femarelle har undersökts på de vanligaste och mest besvärande följderna av att ha kommit i klimakteriet. Dr I Yoles beskriver i en artikel från 2004 effekten av två olika mängder av Femarelle-intag dagligen. Hans studie utfördes på följande sätt:

Åttio stycken friska kvinnor i klimakteriet lottades att få antingen en elller två kapslar Femarelle dagligen. Man gick vid studiens början noggrant igenom den tidigare sjukhistorien. Man gjorde också en läkarundersökning, man gjorde ultraljudsundersökning av bäckenet och tog blodprov. Koncentrationen av hormoner i blod analyserades, livmoderslemhinnas tjockleksförändring följdes och bröstet undersöktes var tredje månad under den 12 månader långa studien.

Resultat

Effekt på klimakteriet

Man fokuserade på tre klimakterie-relaterade konsekvenser: värmevallningar, led- och muskelsmärta och huvudvärk. Mellan 68 och 76 % av kvinnorna upplevde förbättring i samtliga dessa obehag.

Fem_eff_3.jpg

Fig. 1. Resultat av en 12 månader lång studie med Femarelle på de vanliga klimakteribesvären: värmevallningar, led- och muskelsmärta och huvudvärk.

Säkerhet

Intag av Femarelle ger ingen förändring av livmoderslemhinnans tjocklek, inte heller någon förändring av vävnaden i bröstet.

Koncentrationen i blod av östrogent hormon (estradiol) förändras inte, inte heller koncentration av hypofyshormonet FSH. Tyreoidea-stimulerande hormon förändras inte. Leverfunktion och njurfunktion påverkas ej.

Blödningar från livmodern har inte rapporterats. Biverkningar i övrigt har inte heller rapporterats.

Bedömning

Femarelle minskade eller undanröjde klimakteriets konsekvenser hos cirka 75% av kvinnorna utan att påverka livmoderslemhinnans tjocklek eller hormonkoncentrationer i blod.  Detta visar att kvinnokroppen inte känner igen Femarelle som ett östrogent hormon - trots att Femarelle har effkt på vissa vävnader, såsom hjärnans vävnader och skelettet.

Litteratur

I. Yoles et al. Efficacy and Safety of Standard versus Low Dose of Femarelle (Tofupill) for the Treatment of Menopausal Symptoms. J Clin & Exp Obst & Gyn 2004; 21(2): 123-126.